Aanbod

Aangezien wij u ondersteuning op maat bieden, hieronder een aantal voorbeelden van de diensten die u als mantelzorger en/of zorgvrager bij ons kunt afnemen. Bent u ondersteuner, dan kunt u hier een indruk krijgen van wat wij van onze ondersteuners verwachten.

 

Wie kunnen wij helpen?

 • Bent u partner van iemand die niet meer alleen kan zijn, dan kunnen wij een plezierige ondersteuner inzetten die bij uw partner blijft, zodat u uw eigen verplichtingen kunt oppakken of juist weer wat lucht en ruimte heeft voor uzelf.
 • Bent u mantelzorger en wordt het steeds lastiger om de zorgtaken alleen uit te voeren, dan kunnen wij iemand inzetten die u helpt bij de zorgtaken of een deel van de taken overneemt.
 • Is er een zorgvraag binnen het gezin en heeft u hierbij ondersteuning nodig, dan kunnen wij een goede match maken met een ondersteuner die past binnen het gezin en een helpende hand kan bieden.

Alle ondersteuners en zorgverleners hebben een Verklaring Omtrent Gedrag. Zij zijn door ons gescreend en voldoen aan de eisen van ZZZelf. Het zijn plezierige en betrouwbare ondersteuners, die flexibel zijn en de tijd en ruimte hebben om u te ondersteunen.

Waarmee kunnen wij helpen?

Het aanbod is divers. Een greep uit de taken die onze ondersteuners kunnen bieden zijn:

 • (samen) Boodschappen doen
 • (samen) Koken
 • Ontbijt/lunch maken
 • Hulp bij het huishouden
 • Gezelschap houden
 • Ondersteuning in een gezin met kinderen
 • Wandeling maken of samen een activiteit doen
 • Begeleiden naar de huisarts/specialist
 • Spelletje doen
 • Persoonlijke verzorging zoals helpen bij wassen, aankleden
 • Hulp bij administratieve taken
 • Andere hulpvragen

In ons aanbod zit ook begeleiding bij een uitje, waarbij wij de taken van de mantelzorger overnemen met een plezierige ondersteuner.

Veel gestelde vragen

Staat uw vraag er niet bij? Stuur ons uw vraag, wij zullen deze zo snel mogelijk beantwoorden.

Wat is maatwerk precies

Wij bieden ondersteuning en begeleiding op flexibele basis, waarbij u bepaalt wat nodig is, op welke dag en op welke tijden. De aanpak is persoonlijk met korte lijnen.

Hoe weet ik dat ZZZelf iets voor ons is?

Wanneer u zelf mantelzorger bent en af en toe tijd voor uzelf nodig heeft, dan kunnen wij betrouwbare ondersteuning voor uw dierbare inzetten, zodat u zelf iets kunt ondernemen.

Werkt u ook voor particulieren?

Wij werken voor particulieren, maar ook voor zorgvragers met een Persoonsgebonden budget (PGB).

Werkt u in alle regio's?

Wij werken in de regio Rotterdam en omstreken.

Wat houdt gezinsondersteuning in?

Wij nemen de mantelzorgtaken over of bieden ondersteuning aan in het gezin, zodat de mantelzorger zelf iets kan ondernemen of in de mantelzorgtaken wordt ondersteund.

Biedt u ondersteuning aan gezinnen met kinderen met specifieke aandoeningen?

Wij bieden ondersteuning aan bij specifieke aandoeningen (autisme, adhd, lichamelijke beperkingen)) en zetten ondersteuners in die ervaring hebben met deze aandoeningen.

Kan er ook ondersteuning ingehuurd worden voor respijtzorg?

Wij kunnen tijdelijk de zorg voor uw dierbare uit handen nemen (respijtzorg) en ook 24 uur ondersteuning bieden.

Hoe snel kunnen jullie ondersteuning leveren?

Wanneer met spoed ondersteuning nodig is voor een langere periode, kan deze snel geleverd worden. Omdat de lijnen kort zijn, kunnen wij in de meeste gevallen zelfs binnen 24 uur de eerste ondersteuning bieden.

Is het afnemen van flexibel aantal uren mogelijk?

Indien gewenst kan het aantal uur waarop ondersteuning wordt aangeboden flexibel worden aangepast, bijvoorbeeld wanneer er tijdelijk meer hulp nodig is. Aanpassen kan altijd. Het is ook mogelijk om per keer het aantal uur te variëren, afhankelijk van uw vraag.

Hoe werkt de betaling?

De factuur wordt verzonden aan het begin van de nieuwe maand. Een automatische machtiging is niet mogelijk.

 

Wat zijn de stappen die genomen worden na aanmelding?

Na aanmelding maken wij een afspraak voor een vrijblijvende intake. Hierin bespreken we wat uw hulpvraag is en wat wij u kunnen bieden. Ook worden de voorwaarden besproken. Indien u de ondersteuning via ZZZelf wilt inzetten gaan wij zo snel mogelijk aan de slag om de juiste ondersteuner te zoeken.

 

Vallen slaapdiensten ook onder maatwerk?

Slaapdiensten kunnen ook naar behoeve worden ingezet. Wij bespreken altijd wat de wensen zijn en hoe wij hierbij kunnen ondersteunen.

 

Zijn er ook regelmatig vacatures waar ik op kan solliciteren?

Wij zijn altijd op zoek naar leuke, sociale, empathische en kundige ondersteuners, met een flexibele instelling. Kijk verder op de website naar welke ondersteuner wij zoeken en stuur een aanvraag via het contactformulier.

 

Helpen jullie ook met (kerst)versiering of b.v. cadeautjes kopen?

Regelmatig krijgen wij de vraag of het mogelijk is om binnen de uren dat een ondersteuner bij iemand werkt, ook andere dingen te doen. Bijvoorbeeld kerstversiering in huis, cadeautjes kopen voor jarige familieleden etcetera.

Alles is mogelijk. Dit bespreken we altijd bij de intake. Mocht gedurende de ondersteuning blijken dat behoefte is aan andere of extra inzet, dan kan dit altijd besproken worden met uw ondersteuner.

 

Kunnen jullie hulp aanbieden voor kleine klusjes in en om het huis?

Soms zijn er naast de ondersteuning ook andere dingen te doen, zoals de tuin bijhouden of kleine klussen in huis, zoals een kast opzetten, boren, schilderen.

Wij hebben ook mogelijkheden om u in contact te brengen met iemand die kleine klusjes voor u doet. Afhankelijk van uw vraag is dat iemand van ZZZelf of iemand uit het netwerk van ZZZelf.

 

Klachtenportaal

Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing.

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.

Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

Welke klachtenprocedures zijn er ook alweer?

Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Bestaat uit:

 • Een klachtenprocedure en/of bemiddeling door een onafhankelijke klachtenfunctionaris;
 • Toegang tot de Geschillencommissie KPZ, voor een bindende uitspraak over een behandelde klacht. U kunt de klacht als geschil voorleggen aan de geschillencommissie als u niet tevreden bent over de door ons geboden oplossing na het doorlopen van de klachtenprocedure.

Wkkgz zorg is alle zorg, denk aan Wlz en Pgb zorg. Uitgesloten zijn: Jeugdzorg vallend onder de Jeugdwet, onvrijwillige/gedwongen zorg (hier gelden Wzd en Wvggz) en WMO zorg bij zorgaanbieders die uitsluitend WMO zorg bieden.

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Bestaat uit:

 • Een klachtencommissie die na hoor en wederhoor een uitspraak doet over de mate van de gegrondheid van een klacht.

De WMO procedure wordt alleen gevoerd als de zorgaanbieder uitsluitend Wmo zorg levert en de gemeente van mening is dat deze klachtenprocedure volstaat. Anders wordt de Wkkgz procedure gevolgd.

Jeugdzorg vallend onder de Jeugdwet

Bestaat uit:

 • Rechtstreekse toegang tot de klachtencommissie Jeugdzorg voor een uitspraak over de gegrondheid van een klacht (of onderdelen daarvan) aangevuld met een advies aan de zorgaanbieder;
 • Klachtenportaal Zorg biedt altijd bemiddeling aan voor klagers die verwachten dat de klacht op die wijze opgelost zou kunnen worden.

Wet Zorg en dwang, de Wzd

Bestaat uit:

 • Een klachtencommissie die binnen 2 tot 4 weken een uitspraak doet over de maatregel waar de klacht over gaat.

De Wzd is van toepassing als er onvrijwillige zorg wordt geleverd aan mensen met een verstandelijke beperking, of een psychogeriatrische aandoening. De zorgorganisatie dient een Wzd beleid te voeren en daarin deze klachtenregeling als extra optie te hebben gekozen. Interne link

 

Zorgvrager

Bent u mantelzorger, dan weten wij als geen ander dat u ook tijd voor uzelf nodig heeft. U steekt veel tijd in het verzorgen van uw dierbare en bent vaak praktisch bezig met het verzorgen en het regelwerk. ZZZelf biedt daarom mantelzorgondersteuning aan, waarbij de ondersteuner taken uit handen kan nemen.  Wij kunnen zowel ondersteuning bieden aan thuiswonende ouderen als ook in gezinssituaties waar een zorgvraag ligt. Bij welke zorgvragen kunnen wij ondersteuning bieden? Klik op ons aanbod voor meer informatie.

Maatwerk

ZZZelf biedt ondersteuning op maat. Wij hebben de tijd en ruimte om de juiste ondersteuning te kunnen bieden. Dit betekent flexibele ondersteuning, waarbij ú bepaalt wat nodig is en wij de juiste match met de ondersteuner maken. De intake is vrijblijvend, zodat we kunnen kennismaken en samen bespreken welke ondersteuning nodig is; op welke dagen, hoeveel uur per dag en of de ondersteuning elke week hetzelfde moet zijn.

De kracht van ZZZelf is onze persoonlijke aanpak, waarin we snel kunnen schakelen en direct contact met u onderhouden, zonder tussenpersonen. Welke ondersteuning kunnen wij bieden? Klik op ons aanbod voor meer informatie.

Ben jij de ondersteuner die wij zoeken?

Om de hoogste kwaliteit te kunnen waarborgen stellen wij een aantal eisen waaraan je als ondersteuner moet voldoen. Wij vragen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Hiervoor melden wij je online aan waarna je vervolgens zelf eenvoudig de VOG voor een aantrekkelijk tarief aanvraagt bij de gemeente.

Daarnaast zullen wij een aantal referenties natrekken. Wij maken kennis via een intakegesprek, bij voorkeur bij jou thuis. Wij horen graag welke ondersteuning je wilt verlenen en maken een afspraak over het uurtarief. Je kunt werkzaamheden via ons verrichten als zelfstandig ondernemer (zzp’er) of met een Uitzendcontract. Wil je hier meer over weten, neem dan contact met ons op.

Wie zoeken wij

Op dit moment zijn wij actief in Rotterdam en omstreken (regio Rotterdam, Lansingerland, Krimpenerwaard). Wij zijn continue op zoek naar:

 • Huishoudelijke hulp
 • Ondersteuning en begeleiding van ouderen, zoals: wandelen/activeren, ontbijt/lunch/diner klaarmaken, praatje, spelletje doen, voorlezen, hulp bij hobby, begeleiding naar huisarts/specialist, hulp bij tuinieren, administratie, oplossen ICT problemen etc.
 • Verzorgenden niveau 2 en 3: diploma vereist.
 • Klussers voor het uitvoeren van kleine klusjes
 • Begeleider bij een uitje. Vereiste: In bezit van een eigen auto.

Wilt je graag aan de slag via ons en herken je jezelf in onderstaande eigenschappen?

 • Voel je jezelf verbonden met de maatschappij en wil je een steentje bijdragen aan de kwaliteit van leven van ouderen?
 • Ben je behulpzaam, sociaal en kun je goed luisteren?
 • Ben je betrouwbaar en heb je respect voor ouderen?
 • Ben je flexibel en kun je omgaan met onverwachte situaties?
 • Heb je een positieve en plezierige uitstraling, kortom ben je aangenaam gezelschap?

Dan bent jij wellicht degene die wij zoeken.

Contact

Aangezien wij veel in gesprek zijn met zorgvragers, mantelzorgers en onze ondersteuners, vinden wij het fijn als u het contactformulier gebruikt voor uw vragen. Wij reageren binnen 24 uur. Dank voor uw begrip.

Telefoon

06 25 47 58 10

Naar boven