Over ZZZelf

Waarom wij doen wat wij doen

Zonder Zorgen Zelfstandig is opgericht in oktober 2015 door mij, Inge Lamé, met als doel om ondersteuning te kunnen bieden aan zelfstandig thuiswonende ouderen of in gezinnen met een hulpvraag.

Vaak heeft de mantelzorger, een dochter/zoon of ouder/familielid, de taak op zich genomen om in deze situatie hulp te bieden. Dit gaat heel lang goed, totdat de taken te zwaar worden of teveel tijd eisen. Dan is het moment aangebroken om de hulp in te roepen van een betrokken, betrouwbare en plezierige ondersteuner die deze taken (tijdelijk) van u overneemt.

De juiste match maken is dan ook de grootste uitdaging voor mij! Als dit lukt en ik kan mensen blij maken dan is mijn missie geslaagd!

Zo is ZZZelf ook ontstaan. Mijn vader ging destijds hard achteruit en wilde graag in zijn eigen huis blijven wonen. Een tijd lang hebben wij, de kinderen, het op ons genomen om hand en spandiensten te verrichten, maar de taken werden steeds zwaarder. Ik heb lang nagedacht hoe we het voor iedereen een beetje lichter konden maken en kwam tot de conclusie dat extra hulp waardevol zou kunnen zijn.

Wat het lastig maakte was het vinden van betrouwbare mensen. Dit heeft mij gesterkt in het idee om zelf een bedrijf op te richten in mantelzorgondersteuning,  waarbij ik degene ben die de juiste ondersteuner moet zoeken bij iemand met een hulpvraag. Door mijn achtergrond als fysiotherapeut heb ik veel verschillende mensen ontmoet en ook behoorlijk wat mensenkennis opgedaan.

De juiste match maken is dan ook de grootste uitdaging voor mij! Als dit lukt en ik kan mensen blij maken dan is mijn missie geslaagd!

Onze aanpak

Om de juiste match te kunnen maken komen wij bij u aan huis voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dit gesprek vindt bij voorkeur plaats bij de zorgvrager thuis, samen met de mantelzorger(s). Hierin bespreken we welke ondersteuning nodig is en wat wij daarin kunnen bieden. Dit is altijd op maat,  u bepaalt precies wat nodig is, welke ondersteuning, het aantal dagen en op welke tijden. Wij werken flexibel en streven er naar om zoveel mogelijk aan uw wensen te voldoen. In veel gevallen heeft u recht op een persoonsgebonden budget (PGB). Wij kunnen u adviseren over de stappen die u moet nemen om een PGB aan te vragen. Wij houden de lijnen kort en nemen regelmatig contact op om te bespreken hoe de ondersteuning verloopt. Ook kunt u ons altijd bellen als iets niet naar wens verloopt. Wij zorgen dan dat eventuele problemen snel worden opgelost. Ons belangrijkste doel is om zorgvrager en mantelzorger te ondersteunen waar nodig en: zonder zorgen!

Ondersteuner

ZZZelf biedt hoge kwaliteit mantelzorgondersteuning en daarom willen wij ook dat onze ondersteuners aan een aantal eisen voldoen. Het is belangrijk dat je je verbonden voelt met de maatschappij en graag je steentje bijdraagt aan de kwaliteit van leven van ouderen en gezinnen met een hulpvraag. Wij verwachten van onze ondersteuners dat ze betrouwbaar, sociaal voelend en empathisch zijn en flexibel ingezet kunnen worden.

Ook is een positieve, verzorgde en plezierige uitstraling in dit vak onontbeerlijk, en daar screenen we op. ZZZelf geeft je een paar keer per jaar de juiste tools om in je werk te groeien door middel van kennisbijeenkomsten met verrassende workshops en lezingen. Wij vragen van jou een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).  Voordat je wordt ingeschreven bij ons, maken we een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Wil je meer weten over de voorwaarden waaraan je moet voldoen/over onze eisen? Lees verder bij "wie wij zoeken" of neem contact met ons op.

Zorgvrager

Bent u mantelzorger, dan weten wij als geen ander dat u ook tijd voor uzelf nodig heeft. U steekt veel tijd in het verzorgen van uw dierbare en bent vaak praktisch bezig met het verzorgen en het regelwerk. ZZZelf biedt daarom mantelzorgondersteuning aan, waarbij de ondersteuner taken uit handen kan nemen.  Wij kunnen zowel ondersteuning bieden aan thuiswonende ouderen als ook in gezinssituaties waar een zorgvraag ligt. Bij welke zorgvragen kunnen wij ondersteuning bieden? Bekijk ons aanbod voor meer informatie.

Maatwerk

ZZZelf biedt ondersteuning en begeleiding op maat. Wij hebben de tijd en ruimte om onze ondersteuners flexibel in te zetten, waarbij ú bepaalt wat nodig is en wij de juiste match met de ondersteuner maken. De intake is vrijblijvend, zodat we kunnen kennismaken en samen bespreken welke ondersteuning nodig is; op welke dagen, hoeveel uur per dag en of de ondersteuning elke week hetzelfde moet zijn.

De kracht van ZZZelf is onze persoonlijke aanpak, waarin we snel kunnen schakelen en direct contact met u onderhouden, zonder tussenpersonen. Welke ondersteuning kunnen wij bieden? Klik op ons aanbod voor meer informatie.

Veel gestelde vragen

Staat uw vraag er niet bij? Stuur ons uw vraag, wij zullen deze zo snel mogelijk beantwoorden.

Wat is maatwerk precies

Wij bieden ondersteuning en begeleiding op flexibele basis, waarbij u bepaalt wat nodig is, op welke dag en op welke tijden. De aanpak is persoonlijk met korte lijnen.

Hoe weet ik dat ZZZelf iets voor ons is?

Wanneer u zelf mantelzorger bent en af en toe tijd voor uzelf nodig heeft, dan kunnen wij betrouwbare ondersteuning voor uw dierbare inzetten, zodat u zelf iets kunt ondernemen.

Werkt u ook voor particulieren?

Wij werken voor particulieren, maar ook voor zorgvragers met een Persoonsgebonden budget (PGB).

Werkt u in alle regio's?

Wij werken in de regio Rotterdam en omstreken.

Wat houdt gezinsondersteuning in?

Wij nemen de mantelzorgtaken over of bieden ondersteuning aan in het gezin, zodat de mantelzorger zelf iets kan ondernemen of in de mantelzorgtaken wordt ondersteund.

Biedt u ondersteuning aan gezinnen met kinderen met specifieke aandoeningen?

Wij bieden ondersteuning aan bij specifieke aandoeningen (autisme, adhd, lichamelijke beperkingen)) en zetten ondersteuners in die ervaring hebben met deze aandoeningen.

Kan er ook ondersteuning ingehuurd worden voor respijtzorg?

Wij kunnen tijdelijk de zorg voor uw dierbare uit handen nemen (respijtzorg) en ook 24 uur ondersteuning bieden.

Hoe snel kunnen jullie ondersteuning leveren?

Wanneer met spoed ondersteuning nodig is voor een langere periode, kan deze snel geleverd worden. Omdat de lijnen kort zijn, kunnen wij in de meeste gevallen zelfs binnen 24 uur de eerste ondersteuning bieden.

Is het afnemen van flexibel aantal uren mogelijk?

Indien gewenst kan het aantal uur waarop ondersteuning wordt aangeboden flexibel worden aangepast, bijvoorbeeld wanneer er tijdelijk meer hulp nodig is. Aanpassen kan altijd. Het is ook mogelijk om per keer het aantal uur te variëren, afhankelijk van uw vraag.

Hoe werkt de betaling?

De factuur wordt verzonden aan het begin van de nieuwe maand. Een automatische machtiging is niet mogelijk.

 

Wat zijn de stappen die genomen worden na aanmelding?

Na aanmelding maken wij een afspraak voor een vrijblijvende intake. Hierin bespreken we wat uw hulpvraag is en wat wij u kunnen bieden. Ook worden de voorwaarden besproken. Indien u de ondersteuning via ZZZelf wilt inzetten gaan wij zo snel mogelijk aan de slag om de juiste ondersteuner te zoeken.

 

Vallen slaapdiensten ook onder maatwerk?

Slaapdiensten kunnen ook naar behoeve worden ingezet. Wij bespreken altijd wat de wensen zijn en hoe wij hierbij kunnen ondersteunen.

 

Zijn er ook regelmatig vacatures waar ik op kan solliciteren?

Wij zijn altijd op zoek naar leuke, sociale, empathische en kundige ondersteuners, met een flexibele instelling. Kijk verder op de website naar welke ondersteuner wij zoeken en stuur een aanvraag via het contactformulier.

 

Helpen jullie ook met (kerst)versiering of b.v. cadeautjes kopen?

Regelmatig krijgen wij de vraag of het mogelijk is om binnen de uren dat een ondersteuner bij iemand werkt, ook andere dingen te doen. Bijvoorbeeld kerstversiering in huis, cadeautjes kopen voor jarige familieleden etcetera.

Alles is mogelijk. Dit bespreken we altijd bij de intake. Mocht gedurende de ondersteuning blijken dat behoefte is aan andere of extra inzet, dan kan dit altijd besproken worden met uw ondersteuner.

 

Kunnen jullie hulp aanbieden voor kleine klusjes in en om het huis?

Soms zijn er naast de ondersteuning ook andere dingen te doen, zoals de tuin bijhouden of kleine klussen in huis, zoals een kast opzetten, boren, schilderen.

Wij hebben ook mogelijkheden om u in contact te brengen met iemand die kleine klusjes voor u doet. Afhankelijk van uw vraag is dat iemand van ZZZelf of iemand uit het netwerk van ZZZelf.

 

Klachtenportaal

Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing.

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen.

Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.

Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.

Welke klachtenprocedures zijn er ook alweer?

Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Bestaat uit:

  • Een klachtenprocedure en/of bemiddeling door een onafhankelijke klachtenfunctionaris;
  • Toegang tot de Geschillencommissie KPZ, voor een bindende uitspraak over een behandelde klacht. U kunt de klacht als geschil voorleggen aan de geschillencommissie als u niet tevreden bent over de door ons geboden oplossing na het doorlopen van de klachtenprocedure.

Wkkgz zorg is alle zorg, denk aan Wlz en Pgb zorg. Uitgesloten zijn: Jeugdzorg vallend onder de Jeugdwet, onvrijwillige/gedwongen zorg (hier gelden Wzd en Wvggz) en WMO zorg bij zorgaanbieders die uitsluitend WMO zorg bieden.

Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Bestaat uit:

  • Een klachtencommissie die na hoor en wederhoor een uitspraak doet over de mate van de gegrondheid van een klacht.

De WMO procedure wordt alleen gevoerd als de zorgaanbieder uitsluitend Wmo zorg levert en de gemeente van mening is dat deze klachtenprocedure volstaat. Anders wordt de Wkkgz procedure gevolgd.

Jeugdzorg vallend onder de Jeugdwet

Bestaat uit:

  • Rechtstreekse toegang tot de klachtencommissie Jeugdzorg voor een uitspraak over de gegrondheid van een klacht (of onderdelen daarvan) aangevuld met een advies aan de zorgaanbieder;
  • Klachtenportaal Zorg biedt altijd bemiddeling aan voor klagers die verwachten dat de klacht op die wijze opgelost zou kunnen worden.

Wet Zorg en dwang, de Wzd

Bestaat uit:

  • Een klachtencommissie die binnen 2 tot 4 weken een uitspraak doet over de maatregel waar de klacht over gaat.

De Wzd is van toepassing als er onvrijwillige zorg wordt geleverd aan mensen met een verstandelijke beperking, of een psychogeriatrische aandoening. De zorgorganisatie dient een Wzd beleid te voeren en daarin deze klachtenregeling als extra optie te hebben gekozen. Interne link

 

Contact

Aangezien wij veel in gesprek zijn met zorgvragers, mantelzorgers en onze ondersteuners, vinden wij het fijn als u het contactformulier gebruikt voor uw vragen. Wij reageren binnen 24 uur. Dank voor uw begrip.

Telefoon

06 25 47 58 10

Naar boven