Na de start van ZZZelf, 5 jaar geleden, werd al snel duidelijk dat het creëren van een eenheid ook wordt bepaald door kennisdelen en elkaar ontmoeten. Vanuit mijn eerdere banen weet ik dat het belangrijk is om elkaar regelmatig te zien en om bij te scholen. Door de structuur van ZZZelf ontmoeten de ondersteuners elkaar tijdens het werk nauwelijks. Hooguit als ze elkaar aflossen, maar meestal werken ze op verschillende dagen bij dezelfde zorgvrager. Door de verschillende achtergronden van de ondersteuners heeft ook niet iedereen dezelfde kennis. De zorgvragen zijn door de jaren heen uitgebreid van, het bieden van ondersteuning bij thuiswonende ouderen, tot ondersteuning bieden in gezinnen met een hulpvraag, begeleiding in de terminale zorg en helpen bij activiteiten in zorginstellingen. Hoe leuk en leerzaam is het dan om een sociale ontmoeting te combineren met kennis opdoen over een relevant thema. Een aantal thema’s zijn de laatste jaren de revue gepasseerd, zoals dementie, de nieuwe privacywet (AVG) en ‘hoe presenteer ik mijzelf’.

Op 13 oktober dit jaar is de workshop ‘verdiepend kijken naar autisme’ gegeven door pedagoog en specialist Speciaal onderwijs Marjolein Triest . Zij heeft een interessante en leerzame middag verzorgd voor de ondersteuners van ZZZelf. Nu in coronatijd was dit een hele uitdaging en was de workshop niet zo druk bezocht als in ‘normale’ tijden, maar de middag was geslaagd. En gelukkig kunnen we online nu meer en is de middag opgenomen zodat de ondersteuners die niet aanwezig waren toch online kunnen kijken. Op deze manier krijgt iedereen dezelfde kennis en houden we de kwaliteit van onze dienstverlening hoog. De plannen voor de volgende bijeenkomst zijn alweer in de maak voor volgend jaar.

Naar boven