Welkom bij Zonder Zorgen Zelfstandig, een initiatief dat in oktober 2015 is ontstaan, gedreven door mijn persoonlijke missie. Ik ben Inge Lamé, en mijn doel is duidelijk: ondersteuning bieden aan zelfstandig thuiswonende ouderen en gezinnen met een hulpvraag. Maar waarom doe ik wat ik doe?

In veel gevallen nemen mantelzorgers, of het nu een dochter, zoon, ouder, of familielid is, de nobele taak op zich om hulp te bieden in deze situaties. Alles lijkt goed te gaan, tot de taken te zwaar worden of te veel tijd in beslag nemen. Dat is het moment waarop de hulp van een betrokken, betrouwbare, en plezierige ondersteuner nodig is, iemand die deze taken (tijdelijk) kan overnemen.

Voor mij is de grootste uitdaging het creëren van de perfecte match! Wanneer dit lukt en ik mensen gelukkig kan maken, beschouw ik mijn missie als geslaagd.

De oorsprong van ZZZelf ligt in mijn persoonlijke ervaring. Toen mijn vader hard achteruit ging, wilde hij niets liever dan in zijn eigen huis blijven wonen. Als kinderen namen we een tijdlang de zorg op ons, maar de last werd steeds zwaarder. Ik heb intensief nagedacht over hoe we de situatie voor iedereen draaglijker konden maken en besefte dat extra hulp van onschatbare waarde zou zijn.

Het vinden van betrouwbare mensen bleek een uitdaging, en dat versterkte mijn idee om zelf een bedrijf op te richten in mantelzorgondersteuning. Ik ben degene die de juiste ondersteuner moet zoeken bij iemand met een hulpvraag. Met mijn achtergrond als fysiotherapeut heb ik diverse mensen ontmoet en aanzienlijke mensenkennis opgedaan.

Opnieuw benadruk ik: de juiste match maken is mijn ultieme uitdaging! Als dit lukt en ik mensen blij kan maken, beschouw ik mijn missie als volbracht. Bij Zonder Zorgen Zelfstandig staat het verlichten van lasten centraal, voor zowel mantelzorgers als degenen die zorg nodig hebben. We geloven in zorg met een glimlach en streven naar een betere kwaliteit van leven voor iedereen die we ondersteunen.

Naar boven