Na de start van ZZZelf, 5 jaar geleden, lag al snel de focus op een flexibele inzet van ondersteuning en begeleiding. Nu 5 jaar later is dit een van de pijlers van succes van ZZZelf. Flexibiliteit is een van de belangrijkste aspecten gebleken van de ondersteuning en begeleiding die wij inzetten bij onze zorgvragers.

Als je het woord ‘flexibel’ opzoekt in de Dikke van Dale dan kom je op vertalingen als ‘soepel’, ‘buigzaam’, ‘meegaand’ en ‘plooibaar’. Wij hebben dit meer toegepast op onze bedrijfsvoering en omschrijven flexibiliteit als ‘bereid zijn om soms iets meer of anders te doen’ en ‘gemakkelijk kunnen aanpassen en snel kunnen schakelen’. Hoe meer ik hier over nadenkt hoe meer de gedachte opkomt dat dit uiteindelijk de kern is waarom ik 5 jaar geleden met ZZZelf ben begonnen. Een bedrijf dat flexibele dienstverlening kan bieden kan uiteindelijk meer persoonlijke aandacht geven en heeft kortere of geen wachttijden.  Op deze manier maken wij het verschil met andere meer traditionele bedrijven. Het is niet meer van deze tijd om als bedrijf te bepalen voor iemand wat hij nodig heeft. De mensen willen zelf bepalen waar de behoefte ligt en wanneer ze ondersteuning in willen zetten. We gaan steeds meer toe naar deze menselijke manier van ondersteuning en begeleiding, waarbij de zorgvrager centraal staat.

Uit eigen ervaring ontdekte ik dat het fijn is als de zorgvrager kan bepalen wanneer iemand komt, op welke dag en welk tijdstip. Dat dit ook per week kan verschillen en dat de ondersteuning snel ingezet kan worden. Bij mijn eigen vader worstelde ik hier destijds mee. Flexibiliteit is bij grote zorginstanties soms ver te zoeken of helemaal wegbezuinigd. Het moet vooral allemaal efficiënt zijn en niet teveel tijd kosten. Ofwel niet-flexibel. Terwijl juist blijkt dat flexibiliteit door de zorgvrager als zeer positief wordt ervaren. Ook blijkt uit onderzoek dat hoe flexibeler mensen in een organisatie werken, hoe prettiger ze dat vinden en hoe beter ze presteren. Het mes snijdt aan twee kanten.

Dit gegeven heeft mij enorm geïnspireerd om mijn ondersteuning toch vooral zo flexibel mogelijk in te gaan zetten. Vanuit de zorgvragers wordt dit enorm gewaardeerd. Maar ook de ondersteuners die wij inzetten krijgen meer verantwoordelijkheid en creativiteit wordt gestimuleerd. Flexibiliteit is belangrijk voor het succesvol opereren in teams. Als iedereen flexibel werkt, heb je ook meer voor elkaar over en ben je bereid om je collega te helpen. Je pakt zelf nieuwe taken op en kijkt verder dan het takenpakket dat is afgesproken. Daardoor word je ook creatiever en blijft het werk uitdagend. Door de ondersteuning op deze manier in te zetten heeft ZZZelf nu een bevlogen team ondersteuners die allemaal bereid zijn om op flexibele basis te werken. Ik ben hier heel trots op en hoop dit de volgende 5 jaar op dezelfde manier voort te zetten.

Naar boven